חישוב עלות תועלת

/חישוב עלות תועלת
חישוב עלות תועלת 2020-01-14T11:49:31+00:00

מה שלא ניתן למדידה – לא ניתן לניהול

לקוחות מדווחים והמערכת מוכיחה כי

  • המוצר מצליח לייעל עבודת משקים חקלאים בשיפור של כ 30% בממוצע בתפוקות הקטיף.

  • כתוצאה מכך המוצר מצליח לחסוך למשק חקלאי בעלויות כוח האדם בשיעור של 20-30%.

חישוב של חברת צנובר הראה ששימוש במערכת PickApp מעלה את היתרה התפעולית לירקות ב 540 שקלים בממוצע לדונם. החקלאים מפיקים תועלת כלכלית מיידית, שנה אחר שנה. כך ניתן לראות בהתבסס על הערכת תועלת שמרנית של 20% התייעלות, בקטיף ו 5% שיפור בתוצרת. בפועל ככתוב מעלה, , נצפו שיעורי התייעלות גבוהים אף יותר.

הזמן להחזר עלות המערכת בקטיף ירקות הוא בקירוב שבועיים ימים בלבד! לכן גם לקוח שמשתמש במערכת לתקופה של שבועות ספורים בלבד בשיא הקטיף – מסוגל להחזיר את עלות המערכת בקלות והרבה יותר מכך.

מעבר לכך המערכת בעלת ערך רב לחקלאי בכל הקשור לקבלת מידע בקרה ושליטה  – אשר אינם ניתנים למדידה כספית.

הגרף מציג את התפוקות היומיות האישיות של צוות עובדים בשיא עונת קטיף הפלפל.
ניתן לראות שיפור דרמטי של 20-35 אחוז בהספקי הקטיף של העובדים השונים לאורך תקופה של 15 ימי קטיף.

חישוב החזר עלות המערכת:

בחישוב ממוצע לפי השיפור בתפוקה היומית (כ- 28% שיפור) – עבור צוות של 7 עובדים משמעו רווח של 2 עובדים נוספים ביום.

לפי עלות מעסיק של 300 ₪ ליום עבודה- שיפור זה חוסך לחקלאי כ- 600 ₪ מדי יום בעלויות כח האדם.

החיסכון המצטבר מגיע לכ- 9000 ₪ על פני 15 ימי קטיף בלבד!

לשם השוואה עלות המערכת השנתית למשק של 50 דונם פלפל הינה פחות ממחצית מסכום זה- כלומר הזמן להחזר עלות המערכת הינו שבוע ימים בלבד!

חקלאי, רוצה להקטין הוצאות במשק ב 30%? רוצה לשמוע כיצד עושים את זה?