שדות פתוחים

הרווחיות בגידולים בשדות פתוחים מוכתבת על ידי איכות התוצרת ויעילות הקטיף. יחד עם זאת כאשר מדובר בשיפור של הרווחיות, מגדלי שדות פתוחים לרוב נתקלים באתגרים רבים. מגדלי הדרים ונשירים לדוגמא, נתקלים לעיתים קרובות בירידה בערך התוצרת כתוצאה מטיפול לא מקצועי ומיומן מספיק של הקוטפים. בעיות האיכות לא פעם מתגלות זמן רב לאחר שהפרי נקטף ואוחסן.

מבחינה סטטיסטית, 20%-30% מכלל התוצרת שנקטפה סובלת מבעיות איכות אשר פוגעות משמעותית ברווחיות הסופית ונושאת על גבה כבר את כל עלויות המיון והאחסון. עבור מגדלי תמרים, אשר גודדים את התוצרת באמצעות כלי גובה ייעודיים מצמרות העצים, עלויות הרכישה והתפעול של כלים אלו הינה יקרה למדי. לכן, כאשר מדובר בעלויות כח אדם, ציוד, אחסון ומיון משמעותיות- אין יותר מדי מרווח לטעויות אנוש.

פיקאפ עונה על הצרכים של מגדלי שדות פתוחים ומטעים, ומאפשרת להם לעמוד ביעדים שהם מציבים לעצמם. פיקאפ מנטרת ביעילות את איכות העבודה והתוצרת ומתריעה בזמן אמת באמצעות הודעות סמס במקרה של חריגות בביצועים. בעזרתם יכול המגדל לבודד בעיות, ולזהות נקודות כשל באופן מיידי ועל יד כך להקטין את הפחת באיכות ולשפר את יעילות העובדים. בנוסף ממשק בקרת האיכות של המערכת מאפשר קבלת מידע "חי" מפורט ומדויק הכולל את הגורמים השונים לבעיות האיכות והיקף הנזקים כתוצאה ממזיקים, פגעי טבע, פגעי אדם או מכל גורם אחר.

יתרונות עיקריים